Berichten

Aan het begin van de 20ste eeuw ontdekte een Duitse arts dat het functioneren van de mens wordt bepaald door een aantal sinusgolven in zijn binnenste. Na jarenlang proefpersonen geobserveerd te hebben, kwam hij tot de slotsom dat er sprake was van Fysieke en Emotionele cycli, die verantwoordelijk zijn voor onze ‘goede’ en ‘slechte’ dagen.
Lees meer