Diverse boeken en publicaties welke naar mijn idee interessant zijn.

  • De Menselijke Maat – Salomon Kroonenberg, Atlas ISBN 90 450 1464 5  – 2006
  • Waarom het leven sneller gaat naar als je ouder wordt – Douwe Draaisma, Historische Uitgerverij ISBN 90 655 4470 4
  • A watched pot – Michael Flaherty, New York University Press ISBN 0814726879
  • The Field – Lynne McTaggert, HarperCollins Publishers ISBN: 0007145101
  • Thouching the Rock – John M. Hull ISBN 0 679 73547 x
  • Why do childeren and whales sing – David Dunn
  • Het Doorsneedenken – Curtis White, Arbeiderspers ISBN 90 295 56765
  • Utopia – Thomas More, Salamander ISBN 978 90 253 6317 8
  • De grote stilte (Overdenkingen in filosofie, kunst en spiritualiteit) – H.J.A. Hofland (red.) ISBN 978 90 557 381 44

Een overzicht van eerdere installaties en performances. De thematiek in mijn werken zijn behoorlijk verwant aan elkaar, vandaar dat ik deze stukken graag wil laten zien in relatie tot Time-off.

In eerste instantie wilde ik het verschil in aantal dagen gebruiken om zo tot een zweving te komen in het basisritme. Ik zie daar nu toch van af, ook omdat het verschil te klein is en er dan te weinig muzikaal en creative mogelijkheden zijn. Ik heb nu het idee om het ritme van mijn hartslag te gebruiken voor het vaststellen van de piek- en dalfrequentie. Na wat rondzoeken heb ik een aantal berekeningmethodes gevonden die er met name op gericht zijn om gezond te leven. Dat lijkt me wel een mooi uitgangspunt.
Lees meer

Aan het begin van de 20ste eeuw ontdekte een Duitse arts dat het functioneren van de mens wordt bepaald door een aantal sinusgolven in zijn binnenste. Na jarenlang proefpersonen geobserveerd te hebben, kwam hij tot de slotsom dat er sprake was van Fysieke en Emotionele cycli, die verantwoordelijk zijn voor onze ‘goede’ en ‘slechte’ dagen.
Lees meer

olyfoon vooraanzichtTijdens mijn opleiding aan Ateliers Arnhem heb ik het idee ontwikkeld van het ‘Acoustic Cinema’. Wat zoveel inhoud als film zonder beeld. Een sterke compostitie heeft geen film c.q. beeld nodig om een indrukwekkend en overtuigend verhaal te vertellen. Een ander belangrijk aspect van acoutic cinema is ruimtebeleving. Het is geluid bevindt zich door de ruimte. De toehoorder bepaalt zelf door zijn plaats in de ruimte wat voor hem of haar op dat moment het focuspunt van het verhaal moet zijn.

 

 

Lees meer