Afgelopen zondag heb ik een pilot scene gedraaid voor de afstudeerfilm van Ivo van Aart. Samen met Daan Windhorst heb hij een verhaal ontwikkeld wat hij wil gaan verfilmen, Daan heeft afgelopen maanden geschreven aan een spannend verhaal met de werktitel Quantum Zeno. Een absurde fantasievolle film over het onnavolgbare van emoties.
Samen met een illustrator gaat Ivo de komende maanden aan het werk om dit pretentieuze project gefinancierd te krijgen.  Het camerawerk word gedaan door Paul Damen.

In de eerste scene zijn te zien: Joeri Heegstra (Melle), Cas Enklaar (Lou) en Relingde de Graaff (Iona)