Afgelopen voorjaar heb ik een bescheiden bijdrage mogen leveren aan een vierdelige serie van de VARA over uitgezette asielkinderen.
In het huidige regeerakkoord is het ‘Kinderpardon’ opgenomen, waardoor asielzoekerskinderen die al lang in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen, als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maar lang niet ieder kind voldoet hieraan. Deze kinderen keren binnenkort terug naar het land van hun ouders.

Hoe vergaat het kinderen die terugkeren? In de serie Uitgezet volgt de VARA kinderen van afgewezen asielzoekers die de afgelopen tien jaar zijn uitgezet naar het land van hun ouders. Verslaggever Sinan Can zoekt kinderen op in Afghanistan, Irak, Armenië, Kosovo en Angola om te kijken hoe het met hen gaat. In de serie komen vragen aan de orde rond de veiligheid van de kinderen (“Hoe vergaat het kinderen die worden teruggestuurd naar conflictgebieden?”) en hun welzijn (“Welke gevolgen heeft uitzetting voor hun geestelijke gezondheid en veerkracht?”).

De vierdelige tv-serie ‘’Uitgezet’’ begint op woensdag 26 juni om 21.10 uur op Nederland 2.