Berichten

‘Yearscrobbler’ is een project dat op dit moment nog in de ontwikkelfase zit. In het project is het de bedoeling dat de bezoeker van een nog te ontwikkelen website interactief zijn zelf gekozen interval kan afluisteren. Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn om de bladeren aan de bomen te horen groeien. In eerste instantie is er voor gekozen om de microfoons aan de achterzijde van mijn eigen woning te monteren. Zo ben ik in staat om tijdens de testfase eenvoudig wijzigingen door te voeren. Later zullen er meer opnamelocaties volgen.

De ‘Yearscrobbler’ gaat elke 15 minuten 1 seconde geluid opnemen. 1 seconde omdat dit de kleinste significante tijdspanne is waarin geluiden/gebeurtenissen waarneembaar zijn. De interval van 15 minuten is gekozen uit esthetisch oogpunt. Eerder zijn er testen gedaan met langere intervallen, maar daarvan waren de resultaten niet bevredigend.
De fragmenten worden later online aanelkaar gemixd, waardoor de lengte van de file door een crossfade wordt ingekort tot 960 ms. Deze lengte wordt bepaald door het tempo van de ‘Yearscrobbler’ namelijk 125 bmp. Dit tempo blijkt het gemiddelde natuurlijke tempo van de mens te zijn. (Dirk Moelants. Een model voor ritmeperceptie toegepast op muziek uit de 20e eeuw.)

Ik zal gedurende de opnameperiode regelmatig aantekeningen noteren in geval van auditieve veranderingen. Deze zijn in het logboek te vinden.

Terug in de tijd maakt in basis gebruik van eerder opgenomen geluidsfragmenten (tijdsbogen). Deze bogen zijn opgenomen d.m.v. de door Olivier Nijs ontwikkelde Noiseshaper applicatie. Deze worden begeleid en gemanipuleerd door de Band.

Terug in de tijd is: Een samengaan van geluidskunst en hedendaagse muziek. Het contrast tussen de atonale veldwerken van de Noiseshaper en de tonale hedendaagse muziek. Recycling van eerder opgenomen of gecomponeerd materiaal. Herbeleving van eerdere gebeurtenissen. Accenten leggen doordat geluiden uit hun oorspronkelijke omgeving zijn gehaald.

Lees meer

Kampina test

Op dit moment, winter 2006, ben ik bezig om me voor te bereiden op het maken van opnames op locatie. Eerder heb ik een aantal testen gedaan, maar deze waren gesitueerd in of om gebouwen. Nu wil ik een serie gaan maken in de vrije natuur. De posities worden gekozen via Google Earth. Deze voer ik vervolgens in in mijn TomTom met behulp van het freeware pakketje Tyre, zodat ik precies weet op welke locatie ik exact ben. Deze manier van locaties kiezen komt voort uit het feit dat ik vrijwel altijd te maken heb met verkeerslawaai. Verder wil ik de haalbaarheid onderzoeken om op zo nauwkeurig mogelijke posities bijvoorbeeld een cirkelvormig oppervlak van opnamelocaties te volgen.

 

Dit project is een onderdeel van het Time-Off project. Een project waarin mijn interesse voor tijd en tijdsbeleving tot uiting komt.

Time-lapse in geluid is eigenlijk een contradictie. Geluid kan immers alleen bestaan bij de gratie van tijd. Gefascineerd door het gegeven dat er mogelijk auditieve spanningsbogen zijn te horen die verborgen zijn voor onze alledaagse perceptie ben ik op zoek gegaan naar deze golfvormen. Hoe klinkt een dag of een maand? Maar dan wel in 3 minuten.

 

Om deze opnames te kunnen maken heb ik een programma geschreven in Max/MSP. Met dit programma ben ik in staat om in een zeer extreme mate en soort timestretching toe te passen. Er moet dan gedacht worden aan een versnelling van het geluid van 100 tot 500 maal. Verder houdt het programma rekening met de klank en volume van het geluid.
Een deel van de achterliggende theoriëen komt uit het boek Microsound van Curtis Roads. De bijbel voor granulaire synthese en microgeluid. 2001 MIT Press ISBN 0-262-18215-7. Verder heb ik me aangesloten bij diverse mailinglists. Zoals: en http://www.phonography.org/ beide zijn goede bronnen van informatie voor gelijkgestemden.

De applicatie begint op dit moment, zomer 2006, zijn definitieve vorm aan te nemen. Met name het gedeelte voor audioanalyse zorgt voor een verbetering van de resultaten. Deze analyse houdt in dat de lengte van het op te nemen audiofragment gekoppeld is aan zijn volume, toonhoogte en noisiness. Op basis van deze parameters wordt er een berkening uitgevoerd die  de uiteindelijke lengte bepaald. Dat komt hier op neer dat harde en duidelijke geluiden er als het ware uit gefilterd worden. In het vervolg noem ik dit noyzshapen. Eentoninge geluiden en achtergrondruis krijgen namelijk de overhand. Op deze manier denk ik de grote spanningsbogen in het geluid te kunnen benadrukken.

Opnamelocaties:

 • Bosvreugd – La Troupe Saaba (openlucht concert)
 • Beef! – concert uit clubtour
 • Interpolis – entree, restaurant en schadeservice
 • Willem II – wedstrijd, binnen of buiten stadion
 • Molen ‘de Arend’ in Terheijden
 • Fontys – dag uit themaweek
 • Winkelstraat
 • Strand
 • muzeconcert – Leki
 • snelweg
 • rivier
 • huiskamer
 • enz., enz.