ruisveld1

ruisveld1In mijn werk onderzoek ik de manieren waarop we de wereld waarin we leven waarnemen en beleven. Hierbij vraag ik mij hoofdzakelijk af of wij als mensen wel in staat zijn om deze wereld ooit in zijn volle omvang te kunnen bevatten. Wat zie of hoor ik eigenlijk? Zijn onze zintuigen, en dus ons voorstellingsvermogen, niet veel te beperkt om dit doel ooit te bereiken? In hoeverre is deze waarneming gekleurd door, bijvoorbeeld, de rol die een individu speelt in de samenleving? De schoonheid van minimalistisch realisme. Herbeleving van een bekende situatie waardoor deze een andere betekenis krijgt. De ware waarheid is niet het gene waar ik naar zoek als wel een andere. Eén die voorheen nog niet waarneembaar was of niet opviel. Doordat we nog niet de tijd hadden genomen of omdat we fysiek niet in staat waren om een omgeving in zijn volle omvang tot ons door te laten dringen.

Natuurlijk aanwezig geluid is het belangrijkste medium in mijn werk. Een ongrijpbaar tijdelijk verschijnsel waar je als individu maar minimaal invloed op kan uitoefenen. Door middel van software probeer ik de perceptie van tijd en daarmee de perceptie van een gebeurtenis te manipuleren. Dusdanig dat deze in de beleving van de toeschouwer relevant wordt. Op deze manier creëer ik een nieuwe werkelijkheid. Het is voor mij als geluidskunstenaar belangrijk dat deze manipulaties een wetenschappelijke basis hebben. Niet dat ze 100% correct hoeven te zijn, maar dat ik weet welke keuzes ik moet maken om een juiste balans te maken tussen wetenschap en esthetiek.