Op de bodem van het Amsterdam-Rijnkanaal worden veel illegale dingen gedumpt. Ook auto’s, die bijvoorbeeld betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten. Om onze vaarwegen bevaarbaar te houden, vist Rijkswaterstaat deze wrakken uit het water. Het Amsterdam-Rijnkanaal is het drukst bevaren kanaal ter wereld en verbindt de Amsterdamse haven met het Ruhrgebied in Duitsland.

Klant: Zandbeek
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat