Aan het begin van de 20ste eeuw ontdekte een Duitse arts dat het functioneren van de mens wordt bepaald door een aantal sinusgolven in zijn binnenste. Na jarenlang proefpersonen geobserveerd te hebben, kwam hij tot de slotsom dat er sprake was van Fysieke en Emotionele cycli, die verantwoordelijk zijn voor onze ‘goede’ en ‘slechte’ dagen.

Het bepalen van de bioritmen is geen voorspellende kunst in de ware zin, maar wie rekening houdt met zijn bioritmische sinusgolven kan zijn toekomst wel degelijk be?nvloeden. De bioritmiek baseert zich in zijn oordeel niet op de sterren, mythische afbeeldingen of ondoorgrondelijke getallenreeksen, maar op processen  die zich in ons lichaam afspelen.
Na het intoetsen van de geboortedatum laat de computer ons een hele reeks dagen op het scherm zien. We hebben allemaal ‘goede en slechte’ dagen. Op sommige lijkt het wel of alles wat we ondernemen catastrofale gevolgen heeft, maar op andere dagen lijkt geen berg te hoog, geen probleem te moeilijk, niets onoverkomelijk. Hoewel iedereen deze wisselingen in zijn of haar functioneren meemaakt, slagen we er niet in ze te beheersen.

Na jarenlange observatie van proefpersonen ontdekte men dat de ‘hoogtij– en laagtij-dagen’ in regelmatige tijdseenheden voorkwamen. Dat niet alleen, men ontdekte ook dat deze volgens vaste patronen verliepen en dat er sprake was van: Fysieke en Emotionele cycli die ons functioneren zeer be?nvloeden.
Het Fysieke ritme – ook wel mannelijke cyclus genoemd – duurt 23 dagen. Dit bepaald: kracht, uithoudingsvermogen, initiatief, energie, zelfvertrouwen, agressiviteit en moed. Onder – negatieve/kritieke – invloed van deze cyclus kan men bv. hartstilstand krijgen (spierkramp).
De Emotionele cyclus – ook wel vrouwelijke cyclus genoemd – is 28 dagen lang, heeft een aantoonbaar effect op ondermeer het gevoelsleven, optimisme, levensvreugde, ongesteldheid en creativiteit.
De Intellectuele cyclus – die later ondekt werd – is tevens de  langste cyclus, duurt 33 dagen en be?nvloed ondermeer de verstandelijke vermogens, het  beoordelingsvermogen,  de besluitvaardigheid  en het gezond verstand in het algemeen. Onder – negatieve/kritieke – invloed van deze cyclus kan men bv. een hersenweigering krijgen.

Klik hier om je eigen bioritme te bekijken.

Deze drie eenvoudige curven kunnen u helpen uw leven effectiever in te delen. Elke curve begint op de geboortedatum en verloopt volgens vaste golven, om met de dood te eindigen. Maar met al deze wetenschap zouden we niets kunnen beginnen als wetenschappers niet hadden ontdekt dat elke curve een negatieve en positieve fase heeft. Elk bioritme heeft; drie of vier  kritieke dagen, aan het begin van de curve, bij de overgang van positief naar negatief en aan het eind. Dit zijn zonder uitzondering dagen waarop men minder goed functioneert dan normaal. Op een dergelijke dag is de kans groot dat men domme fouten maakt, ongelukken krijgt enz. Deze overgangsperiode duurt ten hoogste 48 uur. Het is dus verstandig om na het lokaliseren van deze kritieke dagen uw werkindeling voor die dag(en) aan te passen en/of zeer te beperken.
In de positieve fase van de fysieke curve voelt u zich fit en uitgeslapen en men heeft goede zin in alles. Men reageert alert, bezwijkt niet onder tijdsdruk en is in staat belangrijke zaken te onderscheiden van onbelangrijke, men bruist ook van energie.
In de negatieve fase is dat ook duidelijk merkbaar: er komt niet veel uit de handen, men is vermoeid, heeft geen zin en geen zelfvertrouwen. De fasen van de emotionele curve hebben een soortgelijk effect. Als de emotionele curve zich in de positieve fase bevindt,  is men hoogstwaarschijnlijk vriendelijk en in een goed humeur, met een positieve kijk op het leven. De negatieve fase kan echter een depressie tot gevolg hebben of, minder extreem – overgevoeligheid en een slecht humeur. Ook de positieve fase van de Intellectuele curve houdt niet aan! In de positieve periode neemt men instinctief de juiste beslissingen, geeft men blijk  van gezond verstand en bovengemiddelde scherpzinnigheid. Maar dan volgt de negatieve fase, een periode waarin men problemen en zware examens zou moeten vermijden. Het vermogen om te organiseren en feiten op de juiste wijze te interpreteren, is in die periode ontegenzeggelijk minder.

(bron: internet Ronny Jonckers)