In eerste instantie wilde ik het verschil in aantal dagen gebruiken om zo tot een zweving te komen in het basisritme. Ik zie daar nu toch van af, ook omdat het verschil te klein is en er dan te weinig muzikaal en creative mogelijkheden zijn. Ik heb nu het idee om het ritme van mijn hartslag te gebruiken voor het vaststellen van de piek- en dalfrequentie. Na wat rondzoeken heb ik een aantal berekeningmethodes gevonden die er met name op gericht zijn om gezond te leven. Dat lijkt me wel een mooi uitgangspunt.

De hartslag in rust ligt bij ongetrainde personen ongeveer tussen de 60-80 slagen per minuut. Met het toenemen van de leeftijd gaat de hartslag in rust wat naar beneden. Sommige mensen hebben van nature al een lage hartslag, bijvoorbeeld 55 slagen per minuut. Door training gaat bij sporters in een periode van enkele maanden de hartslag in rust naar beneden. Dit komt doordat het hart wat groter en effici?nter wordt. Hierdoor hoeft het minder vaak te kloppen. Zo blijken sommige wielrenners hartslagen in rust te hebben van slechts 35-40 slagen per minuut!

Hoe bepaal ik mijn rust hartslag?
Meet nog v??r je ?s morgens opstaat je hartslag. Doe dit gedurende 5 opeenvolgende dagen. Maak het gemiddelde van deze vijf metingen. Van het resultaat mag je aannemen dat het je rust hartslag of rustpols is.

Hoe bepaal ik mijn maximale hartslag?
Net zoals de ene wat groter van gestalte is en de andere wat kleiner, zo heeft iedereen zijn eigen individuele maximale hartslag. Die kan dus van nature uit hoog maar net zo goed laag liggen. Het ene hoeft niet pers? beter of slechter te zijn dan het andere.
Bij het ouder worden daalt de maximale hartslag. Bij dezelfde leeftijd kan er echter een verschil zijn van ?10 tot +10 slagen per minuut ten opzichte van het gemiddelde. Iemand van bv. 50 jaar die theoretisch een Hfmax zou hebben van 220-50 = 170 kan dus in de praktijk 160 maar ook 180 als maximum hebben. Wat het zal zijn is gewoon genetisch bepaald. Meer of minder trainen heeft hierop geen invloed. Training kan er anderzijds wel voor zorgen dat de daling van de maximale hartslag minder snel gaat of m.a.w. dat het prestatiesniveau minder snel daalt met het ouder worden.
Een ander belangrijk gegeven is het feit dat de Hfmax sportspecifiek is. Iemand die bij lopen maximaal 180 heeft zal dat niet per definitie ook bij fietsen hebben. Zoals reeds eerder gesteld is de beste, de meest nauwkeurige en vooral de meest veilige manier om je HFmax te bepalen, een zogenaamde maximaaltest uitgevoerd onder toezicht van een sportarts of een cardioloog.
Hierbij twee manieren om met een redelijke nauwkeurigheid zelf je maximale hartslag te bepalen. De eerste is de meest nauwkeurige, de tweede geeft een ruw idee.

zie ook:

Metingen:

  • Dag 1 – 60
  • Dag 2 – 77 (Ik was al naar de toilet geweest)
  • Dag 3 – 82
  • Dag 4 – 79
  • Dag 5 – 69

Dat maak een gemiddelde HFrust van 73,4.
Ik heb wel besloten om HFmax vast te stellen a.h.v. de gemiddelde methode. Dat wordt dan 220-33 = 187.