tempocurveOm tot een ritme te komen voor de compositie ben ik uitgegaan van 1 jaar, zijnde 365? dagen. Dat heb ik vertaald naar 365 maten die voorbij komen in precies 1 uur.

1 dag = 24 uur
1 jaar = 365,25 dagen x 4 beats per maat = 24,35 Bpm
60 min.
Het jaar van de biologische klok duurt dus 25u x 365,25 dagen : 24u = 380,469 dagen
Dat is 15,219 dagen langer dan een klokjaar. ofwel een vermenigvuldigingsfactor van 1,0417

Gezien het feit dat de mens zich zal moeten schikken naar de klok zal hij of zij zich moeten aanpassen.
Deze ritmevariaties heb ik vertaald naar een sinusbeweging, de meest natuurlijke en menselijke golfvorm. Deze golfvorm kan ook gezien worden als de cyclus van de seizoenen, maar dient binnen de compositie vooral als metafoor voor de mens/individu.

Het basisritme heb ik om practische redenen vermenigvuldigd met 4 om een goed werkbare resolutie te krijgen.
Dit levert dan dus ook 4x zoveel maten op
24,35 x 4 = 97,4 Bpm
365,25 x 4 = 1461 maten

De “zweving” van het biologische ritme is dan 97,4 x 1,0417 = 101,462 – 97,4 = 4,062
De formule voor de berekening wordt dan -4,062 cos 2pie.t + 97,4= Bpm met zweving