We zijn allen passanten. Passanten van ons bestaan. Bijna onopgemerkt trekt ons dagelijks leven zich aan ons voorbij. We hebben geen notie van hetgeen zich in onze directe omgeving afspeelt terwijl we er deelgenoot van zijn. Niets staat stil. Alles om ons heen leeft en is in meer of mindere mate in beweging. Op onze aarde is niets statisch. Zelfs het hardste gesteente is aan erosie en beweging onderhevig. Een dag kan maar één keer zijn zoals hij is. Deze zal nooit meer hetzelfde zijn. Ritme en dynamiek. Het beleven van een ruimte. Een virtuele tocht. Combinatie van twee tijdsgebonden natuurverschijnselen. De dag als centraal middelpunt. Behouden wat is verworven is een belangrijk thema in onze samenleving. Dit geldt zowel voor materiële als voor fysieke zaken.
Het omgaan met de tijd is in feite een manier om met het leven om te gaan. De westerse mens heeft zeer vaak de neiging te denken dat het leven beter is, in de mate dat hij erin slaagt zeer veel te realiseren in een korte tijdsspanne. Het ego dat zichzelf in de tijd opslokt en zich vult met uitdagingen. Om sociaal als iemand van betekenis erkenning te verwerven, persoonlijk en professioneel aanzien te bemachtigen. Ongeduld, bodemloos hunkeren naar erkenning, krampachtig streven naar perfectie. Zonder tijd te verspillen. Het gevolg is dat we geen oog meer hebben voor de details van de ogenschijnlijke onbeweeglijkheid van onze omgeving. Een omgeving welke continu in beweging is. De mens merkt deze veranderingen echter pas op nadat ze hebben plaatsgevonden.

Werkplan

Om dit werk te realiseren wordt er een boottocht gemaakt op het Brabantse deel van de Maas. Deze tocht van precies 1 dag (van zonsopgang tot zonsondergang) zal rond half april ongeveer 15 uur duren. In deze toch wordt de rivier als metafoor voor het voorbij glijdende leven gebruikt. Onontkoombaar is de stroom. Voorspelbaar is het eindpunt maar, onvoorspelbaar is zijn karakter. De cirkel van het water. (reïncarnatie)
Gedurende deze reis wordt er op diverse manieren materiaal verzameld. Belangrijkste onderdeel is de integrale geluidsopname. Het hoorbaar maken van contrasten tussen buitengebieden en een bebouwde omgevingen en de wisselwerking van een voorbij glijdende dag op het landschap zijn hierin kernbegrippen. Het verzamelde materiaal zal uiteindelijk middels het door Olivier Nijs ontwikkelde Noiseshaping procedé worden gecomprimeerd tot een presentatie van ongeveer 30 minuten.
Op de tweede plaats komt de meting (intensiteit/kleur) van het daglicht. Daglicht is de belangrijkste tijdgever voor het overgrote deel van alle organismen op aarde. Van één kant is het in belangrijke mate cruciaal voor onze dagindeling en beleving. Van de andere kant levert daglicht ons het levensvreugd vitamine. Ons welbevinden is in sterke mate afhankelijk van de hoeveelheid daglicht die we ontvangen.
Tot slot zal de hele tocht worden gefotografeerd. Deze beelden worden gebruikt ter ondersteuning voor en/of na de presentatie. Aansluitend zal er een naslagwerk worden gerealiseerd met foto’s en ondersteunende teksten over het project. Dit naslagwerk zal tevens een DVD bevatten met een ‘thuisversie’ van het project.

Presentatie

We are all Passengers wordt een ecologisch geluidsdocument over de provincie Noord-Brabant (specifiek, de Maas) aan het begin van de 21e eeuw, een installatie waarin de beleving van verandering in geluid en licht centraal staan. Deze presentatie zal te zien zijn op diverse locaties in Brabant. De lengte van de compositie zal 30 minuten worden. Het geluid zal worden gepresenteerd als ambisonische (=surroundtechniek) compositie. Aantal te gebruiken speakers 6-8. Opgesteld in een cirkel. Mogelijk aangevuld met subwoofer.
Verder zal er gebruik worden gemaakt van dynamisch licht. Deze dynamiek is afgeleid van de tijdens de boottocht gelogde lichtwaarden. Doel van het lichtplan is om een zo natuurgetrouw mogelijke nabootsing van de werkelijkheid te realiseren. Hierbij moet worden gedacht aan subtiel veranderende kleuren en intensiteit van het licht. Deze productie komt tot stand in samenwerking met November Music.

Traject

Lith, Geertruidenberg / Drimmelen is. ong. 48 Km. (+/- 3km per uur) Opname van zonsopgang tot zonsondergang.