Berichten

bron: Maurice Timmermans

Het was vorige week voor het eerst dat een hooglerarendebat voor iedereen toegankelijk was, maar studenten en docenten stroomden niet massaal toe. Zo’n veertig stoelen in de aula aan de Minderbroedersberg waren bezet. Aan de voordracht van prof. Karin Bijsterveld lag het niet, zij hield een interessante lezing over de geschiedenis van lawaai.

Rector Gerard Mols vertelde ooit dat hij twee hoogleraren met elkaar zag kennismaken, terwijl ze al tijden aan dezelfde faculteit werkten. Onbestaanbaar. Daarom stelde hij anderhalf jaar geleden hooglerarendebatten in om wetenschappers van verschillende disciplines met elkaar in contact te brengen en van gedachten te laten wisselen. Dat gebeurt – om de drie maanden – aan de hand van een lezing, waarop zogenoemde referenten van een ander wetenschapsgebied commentaar geven. Zo bogen zich in het verleden een psycholoog en een medicus over eetstoornissen, een en econoom en filosoof over doorwerken na het 65e levensjaar.

Lees meer

Kampina test

Op dit moment, winter 2006, ben ik bezig om me voor te bereiden op het maken van opnames op locatie. Eerder heb ik een aantal testen gedaan, maar deze waren gesitueerd in of om gebouwen. Nu wil ik een serie gaan maken in de vrije natuur. De posities worden gekozen via Google Earth. Deze voer ik vervolgens in in mijn TomTom met behulp van het freeware pakketje Tyre, zodat ik precies weet op welke locatie ik exact ben. Deze manier van locaties kiezen komt voort uit het feit dat ik vrijwel altijd te maken heb met verkeerslawaai. Verder wil ik de haalbaarheid onderzoeken om op zo nauwkeurig mogelijke posities bijvoorbeeld een cirkelvormig oppervlak van opnamelocaties te volgen.