De jaarlijkse kermis in Veldhoven Dorp vindt zomer 2009 plaats van 10 t/m 14 juli. Een deel van de Dorpstraat en het aangrenzend plein (De Plaatse) wordt dan kermisterrein. Aan de kermis grenst direct het kerkplein met de Sint Caeciliakerk. De Kunstpraktijk ligt eveneens aan de kermisroute: de kermis staat pal voor de deur van De Kunstpraktijk. Omwonenden aan het kermisterrein hebben tijdens deze kermisdagen geen leven en ieder ontvlucht op zijn of haar manier de kermis. Omdat ikzelf een van de omwonenden ben en deze ervaringen ieder jaar weer onderga, wil ik dit jaar deze negatieve ervaringen omdraaien naar een positief gegeven. Zo kwam ik op de gedachte vanuit de kunst bruggen te slaan naar dit oeroude volksfeest. Bruggen slaan naar de gewone mens op straat. Tenslotte hoort kunst bij het leven.
In het zomerseizoen is deze kermis een evenement waar publiek uit Veldhoven en verre omstreken op af komt. Veelal ook publiek dat niet zomaar een galerie of expositieruimte binnenloopt.

Inhoud

Kermis is van oudsher simpel volksvermaak, ontstaan uit kerkelijke rituelen. Een volksvermaak dat kenmerken in zich draagt van tijdelijkheid, glitter, kleur, beweging, licht, magie, spanning en sensatie, kortstondig vermaak, plezier, angst, verwarring, nieuwe vondsten, het zoeken naar grenzen. Een volksvermaak dat voor Jan-en-Alleman bereikbaar is. Kermis van nu heeft zich ontwikkeld naar de grenzen van ingenieuze duizelingwekkende mechanische machines. Lunaparken waar kermispubliek sneller, hoger, tollender, gillende ervaringen opdoet. Met reuzenvormen, oorverdovende geluiden, ver uitstijgend boven de menselijke maat, bijna een soort van baroccoco van het ‘simpele’ volksvermaak van weleer. Het gebeuren brengt massa’s mensen op de been.

Tijdens kermis 2009 in Veldhoven Dorp wil Stichting De Wolk een art-project realiseren waarbinnen een match wordt gezocht tussen kermis en kunst. Tijdens de kermisdagen zal deze match door een aantal van de deelnemende kunstenaars in actieve vorm worden nagestreefd door het zoeken naar interactie met het kermispubliek, de kermisexploitanten, publiek in de kroegen, het terrein van de kermis. Andere kunstenaars leveren hun bijdrage voorafgaand aan de kermis. Dit aan de hand van eigen reflectie. Daarnaast ontstaan werkstukken in workshops, waar leerlingen aan onderwijsinstellingen aan kunnen deelnemen.

Een belangrijk onderdeel van het project is de aandacht die uitgaat naar de cultuurgeschiedenis van de kermis. Dit om onder de aandacht te brengen dat van oudsher de kermis aan de wieg heeft gestaan van uiteenlopende culturele uitingen. Daarbij kan gedacht worden aan de bioscoop, theater, dierentuin. Binnen de te realiseren expositie worden beelden/prenten/foto’s opgenomen van een stukje van deze culturele achtergrond.
Aan de deelnemende kunstenaars wordt gevraagd niet alleen een interactie met het publiek aan te gaan of vanuit die interactie met het publiek hun beeldend werk te ontwikkelen, maar voorwaarde bij het ontwikkelen van hun werk is dat zij zich tevens laten inspireren door een stukje uit de cultuurhistorie van ‘de kermis’.
Een derde kader binnen dit project is ontmoeting. Van oudsher – denk aan de jaarmarkten – is de periode van de kermisdagen dé plek om elkaar te ontmoeten en/of een relatie te beginnen of te beëindigen. Aan deelnemende kunstenaars wordt dan ook gevraagd het gegeven van ‘ontmoeten en/of ontmoeting’ in hun werk te betrekken.
Binnen dit project vindt ‘ontmoeting’ dan plaats tussen kermis en kunst, tussen kunstenaars en bezoekers van de kermis, tussen verleden/heden/toekomst van de kermis, tussen mensen die de kermis en het kunstproject bezoeken.
Tevens zal het werk van de kunstenaar aansluiting moeten vinden bij de kreet: ´be happy, go lucky´

De vorm


Een aantal van de kunstenaars laten zich ter plekke tijdens de kermisdagen inspireren door de kermis en haar publiek die direct vóór op de straat, op het plein en in de kroegen zich afspeelt.
Andere deelnemende kunstenaars ontwikkelen nieuw werk voorafgaande aan de feitelijke kermisdagen.
Daarbij betrekken de kunstenaars cultuurhistorische gegevens over de kermis.
De kunstenaars nemen ‘ontmoeting’ als kader mee in hun werk.
Daarnaast zoeken de kunstenaars interacties met het kermispubliek, de standhouders, de kroegen en ontwikkelen van hieruit hun kunstwerken.
Het publiek wordt gevraagd actief deel te nemen bij het tot stand laten komen van kunstwerken (workshops en installaties). Publiek kan als toeschouwer waarnemen op welke wijze animaties/strips tot stand komen. Publiek kan kijken naar verschillende vormen van animaties die er al zijn.
Het beeldend werk van de kunstenaars en leerlingen van onderwijsinstellingen wordt geëxposeerd in de toonzaal van De Kunstpraktijk, wordt geprojecteerd vanuit de ramen op de eerste verdieping van het pand, animatiefilmpjes voor de kids worden getoond in een aparte ruimte op de begane grond,
terras met luifel aan straatzijde met bar, ook hier kunnen kunstenaars hun kunsten tonen.

Het publiek bestaat uit kermispubliek(passanten). Aan leerlingen van het voortgezet onderwijs en basisonderwijs wordt gevraagd een actieve te rol willen spelen in de periode voorafgaand aan de kermis. Als er mogelijkheden zijn binnen het schoolrooster kunnen de leerlingen ook tijdens de kermisdagen deelnemen aan workshops. Daarnaast zijn de workshops ook bedoeld voor passanten.

Doel

Om tijdens de jaarlijkse kermis in Veldhoven Dorp een zeer grote en nieuwe publieksgroep op een laagdrempelige wijze in aanraking te brengen met diverse vormen van kunst.
Kunstenaars, artiesten en andere deelnemers/sters in de gelegenheid te brengen te onderzoeken op welke wijze zij de relatie kunnen leggen tussen verleden-heden-toekomst van dit volksfeest waarbij iedere op eigen wijze, binnen de gestelde kaders, vorm geeft aan een match tussen kermis en kunst.
Onderzoek te doen of ´grenzen´ tijdens deze kermis op een andere wijze opgerekt of veranderd kunnen worden, dan alleen vanuit de gedachte van ´groot, groter, grootst´.

Betrokkenheid professionele kunstenaars, daarvoor zijn de volgende kunstenaars benaderd:
Anne Pillen / Gerrit Sol / Roel van der Laar / Jasper Kuipers / Olivier Nijs / Mamabart/Matty Christensen / Sander van Bussel

8 Striptekenaars t.w.: animatiecollectief Dikke BOOST! Bestaande uit:
Sanne Evertz, Martijn van Santen, Nel Donkers, Secher Nbiw, Aimee de Jongh, Leechin Kok, Michiel van de Pol, Willem van de Nadort

Met gemeentemuseum het Markiezenhof is contact gelegd voor o.m. het houden van lezing en beschikbaar stellen van kermis-attributen tijdens expo. Met het cultuur -historisch archief te Bergen op Zoom contact gelegd vanwege historische informatie.

Voor de kids ook een aparte ruimte waar uiteenlopende animatiefilmpjes worden getoond (NIAF, Tilburg)
T.b.v. middag- en avondprogramma tijdens kermisdagen (op het terras) is contact gelegd met ‘Uit de Kom’ – entertainment en theater

Expositie in toonzaal van De Kunstpraktijk van 5 juli t/m 15 augustus 2009, met bijzondere projectdagen tijdens kermis Veldhoven-Dorp van 10  t/m 14 juli 2009