Noiseshaper (Time-lapse)

 

Dit project is een onderdeel van het Time-Off project. Een project waarin mijn interesse voor tijd en tijdsbeleving tot uiting komt.

Time-lapse in geluid is eigenlijk een contradictie. Geluid kan immers alleen bestaan bij de gratie van tijd. Gefascineerd door het gegeven dat er mogelijk auditieve spanningsbogen zijn te horen die verborgen zijn voor onze alledaagse perceptie ben ik op zoek gegaan naar deze golfvormen. Hoe klinkt een dag of een maand? Maar dan wel in 3 minuten.

 

Om deze opnames te kunnen maken heb ik een programma geschreven in Max/MSP. Met dit programma ben ik in staat om in een zeer extreme mate en soort timestretching toe te passen. Er moet dan gedacht worden aan een versnelling van het geluid van 100 tot 500 maal. Verder houdt het programma rekening met de klank en volume van het geluid.
Een deel van de achterliggende theoriëen komt uit het boek Microsound van Curtis Roads. De bijbel voor granulaire synthese en microgeluid. 2001 MIT Press ISBN 0-262-18215-7. Verder heb ik me aangesloten bij diverse mailinglists. Zoals: en http://www.phonography.org/ beide zijn goede bronnen van informatie voor gelijkgestemden.

De applicatie begint op dit moment, zomer 2006, zijn definitieve vorm aan te nemen. Met name het gedeelte voor audioanalyse zorgt voor een verbetering van de resultaten. Deze analyse houdt in dat de lengte van het op te nemen audiofragment gekoppeld is aan zijn volume, toonhoogte en noisiness. Op basis van deze parameters wordt er een berkening uitgevoerd die  de uiteindelijke lengte bepaald. Dat komt hier op neer dat harde en duidelijke geluiden er als het ware uit gefilterd worden. In het vervolg noem ik dit noyzshapen. Eentoninge geluiden en achtergrondruis krijgen namelijk de overhand. Op deze manier denk ik de grote spanningsbogen in het geluid te kunnen benadrukken.

Opnamelocaties:

 • Bosvreugd – La Troupe Saaba (openlucht concert)
 • Beef! – concert uit clubtour
 • Interpolis – entree, restaurant en schadeservice
 • Willem II – wedstrijd, binnen of buiten stadion
 • Molen ‘de Arend’ in Terheijden
 • Fontys – dag uit themaweek
 • Winkelstraat
 • Strand
 • muzeconcert – Leki
 • snelweg
 • rivier
 • huiskamer
 • enz., enz.