‘Yearscrobbler’ is een project dat op dit moment nog in de ontwikkelfase zit. In het project is het de bedoeling dat de bezoeker van een nog te ontwikkelen website interactief zijn zelf gekozen interval kan afluisteren. Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn om de bladeren aan de bomen te horen groeien. In eerste instantie is er voor gekozen om de microfoons aan de achterzijde van mijn eigen woning te monteren. Zo ben ik in staat om tijdens de testfase eenvoudig wijzigingen door te voeren. Later zullen er meer opnamelocaties volgen.

De ‘Yearscrobbler’ gaat elke 15 minuten 1 seconde geluid opnemen. 1 seconde omdat dit de kleinste significante tijdspanne is waarin geluiden/gebeurtenissen waarneembaar zijn. De interval van 15 minuten is gekozen uit esthetisch oogpunt. Eerder zijn er testen gedaan met langere intervallen, maar daarvan waren de resultaten niet bevredigend.
De fragmenten worden later online aanelkaar gemixd, waardoor de lengte van de file door een crossfade wordt ingekort tot 960 ms. Deze lengte wordt bepaald door het tempo van de ‘Yearscrobbler’ namelijk 125 bmp. Dit tempo blijkt het gemiddelde natuurlijke tempo van de mens te zijn. (Dirk Moelants. Een model voor ritmeperceptie toegepast op muziek uit de 20e eeuw.)

Ik zal gedurende de opnameperiode regelmatig aantekeningen noteren in geval van auditieve veranderingen. Deze zijn in het logboek te vinden.