In Nederland leven ongeveer 10.000 gezinnen met een kind met ernstige meervoudige beperkingen. De ontwikkelingsleeftijd bij deze kinderen ligt onder de 24 maanden. Drie van deze gezinnen nemen ons mee in hun gezinsleven. De zorgen zijn soms groot, maar ook in deze gezinnen wordt geleefd en genoten. Stap over de drempel en maak kennis met Luuk (5 jaar) Eva (24 jaar) en Bento (8 jaar).

In deze informatieve film laten we zien dat het gezinsleven met een emb/mcg-kind uit veel meer bestaat dan alleen zorg. We brengen een completer en genuanceerder beeld van het gezinsleven van ouders en kinderen voor het voetlicht . Deze 3 portretten van gezinslevens kunnen daarom worden ingezet als aanjager voor begrip, discussie en gesprek met naasten. Ook is deze film geschikt om op opleidingen gebruikt te worden

Producent: Filmmoment
Regie: Jesse van Venrooij