Tag Archief van: Algemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen Olivier Nijs Geluid, hierna te noemen “ONG”, en een (mogelijke) wederpartij, hierna: “de wederpartij”. Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ONG zijn aanvaard. 2 Aanbiedingen Alle aanbiedingen van […]